Fagbevægelsens Hovedorganisation - nyt navn til LO-FTF

​Mere end 80 fagforbund og i alt 1,4 mio. arbejdstagere har fået nyt navn og logo pr 1. januar 2019. Fagbevægelsens Hovedorganisation bliver navnet.

Målet for Fagbevægelsens Hovedorganisation er at bidrage til et mere solidarisk og demokratisk samfund til gavn for lønmodtagerne. Et samfund, hvor alle har mulighed for at uddanne sig og opnå gode og sunde job, så man kan forsørge sig selv og sin familie.  

Den nye hovedorganisation skal fortsat arbejde for at udvikle det danske velfærdssamfund, hvor fagbevægelsen udgør en af grundpillerne. Den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere forhandler sig til rette om løn- og arbejdsvilkår, er helt afgørende for den danske succes, hvor en stærk økonomi går hånd i hånd med en høj grad af tryghed.  

”Derfor står vi også i den nye hovedorganisation vagt om vores stærke forhandlingssystem, hvor overenskomsterne sikrer lønmodtagerne et ordentligt arbejdsliv og gode lønninger. Den danske arbejdsmarkedsmodel er simpelthen en forudsætning for det velfærdssamfund, vi kender og holder af", siger LO’s formand Lizette Risgaard.  

Bente Sorgenfrey:
Vi kender de 1,4 mio. arbejdstageres hverdag og deres udfordringer, og vi véd, at der mere end nogensinde er brug for en stærk fagbevægelse, der varetager deres interesser over for politikere og arbejdsgivere.

Den politiske ledelse af Fagbevægelsens Hovedorganisation udgør formand Lizette Risgaard, samt seks næstformænd Bente Sorgenfrey, Arne Grevsen, Ejner K. Holst, Nanna Højlund, Majbrit Berlau og Morten Skov Christiansen.  

Læs mere hos FTF

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk