En løsning for alle

​Der er her til aften lørdag den 28. april landet et godt resultat på det statslige område, og dermed er der aftaler på plads for samtlige offentlige ansatte i både kommuner, regioner og stat.

Med OK-forliget på statens område har vi fået #EnLøsningForAlle ansatte i den offentlige sektor. Det er godt for fællesskabet og for fremtiden i dansk fagbevægelse, siger Bente Sorgenfrey.

Med den statslige aftale er der sat flueben ved alle fagbevægelsens hovedkrav ved OK18.

Forliget følger i hovedtræk rammerne for forligene på det kommunale og regionale område:
•en samlet ramme på 8,1%,
•en forbedring af reallønnen
•en reguleringsordning uden privatlønsværn

Udmøntningprofilen over tre år er dog lidt forskellig i forhold til forligene for kommuner og regioner, ligesom reststigningen er forskellig.

Spisepausen er sikret
For så vidt angår spisepausen har de statsansatte opnået en overenskomstmæssig ret til en betalt spisepause.

De aftalte overenskomster kommer i løbet af de kommende uger til urafstemning hos medarbejderne i hhv. kommuner, regioner og stat, som skal stemme ja til aftalerne, før de udsendte konfliktvarsler er endeligt afblæst.

Læs mere hos FTF

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk