Digitalisering - medarbejderne skal inddrages og uddannes

​FTF kvitterer for regeringens ambitionsniveau i digitaliseringsreformen, men efterlyser tilstrækkelige uddannelsesindsatser til de medarbejdere og ledere, som skal føre planerne for en bedre offentlig digital service ud i livet.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) løftede i går sløret for regeringens nye digitaliseringsreform ”Digital service i verdensklasse”, som sætter retningen for offentlige digitale services. I reformen sætter regeringen fokus på en fortsat udvikling af en det offentliges digitale service, der sætter borgeren i centrum.  

Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, kvitterer for ambitionerne i udspillet, som hun vurderer til at kunne blive et vigtigt skridt på vejen mod en offentlig sektor, der leverer en sammenhængende, overskuelig og tryg digital service til gavn for borgerne.

Men hun peger samtidig på, at inddragelsen af medarbejderne i processen er en forudsætning for, at målene nås.

”Ambitionerne om digital service i verdensklasse kan kun realiseres, hvis medarbejderne i den offentlige sektor inddrages i udviklingen og implementeringen af de nye løsninger. Sker det ikke, risikerer vi, at kernevelfærden, etikken og den borgernære service ikke får det løft, de nye teknologier muliggør, og som borgerne med rette kan forvente,” siger Bente Sorgenfrey.  
 
Læs mere hos FTF

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk