Den danske skovbund har det skidt

​Det står skidt til i mange af de danske skovbunde, viser en ny rapport fra Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur.

Programmet holder øje med de skove, der er beskyttet af EU’s habitatdirektiv, og i fire af de ti typer skov, som er blevet overvåget, er der tilbagegang. For selv om skoven er beskyttet, må der gerne dyrkes skovdrift.

- Det er de fineste og mest uvurderlige danske skove, vi har undersøgt, og de er meget prægede af, at de bliver dyrket. Der bliver simpelthen færre levesteder og mindre biodiversitet i skoven, siger seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, der er medforfatter til årets rapport.

Årsagen er, at der kommer mindre lys ned i skovbunden, og det gør den til et dårligere levested.

Læs hele nyheden

Læs rapporten fra Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk