Dårlige chefer får os til at skifte job

​Hvert år skifter knap 800.000 danske lønmodtagere til et nyt job. Og den hyppigste grund til et jobskifte er utilfredshed med chefen.

​Det viser en ny undersøgelse foretaget af Voxmeter for konsulentvirksomheden Ballisager, der bl.a. arbejder med karriererådgivning og rekruttering, skriver virksomheden på sin hjemmeside.

I undersøgelsen er 1554 danske lønmodtagere mellem 18 og 65 år blevet spurgt om deres holdninger, motivation og præferencer i deres arbejdsliv og karriere, herunder hvad der var årsagen til deres seneste jobskifte.

Og årsagerne er mange, fx kedelige arbejdsopgaver, manglende udvikling, mulighed for bedre løn eller for stor arbejdsbyrde – men helt i top på listen står de dårlige chefer.

21 procent angav således, at de var utilfredse med deres chef. Derudover svarede 16 procent, at de fik mulighed for en bedre løn, 16 procent var kørt sur i kedelige opgaver, og 15 procent valgte at skifte job, fordi de ikke udviklede sig.

”Det, vi ser, er jo ikke ensbetydende med, at 21 procent er udsat for urimelige og inkompetente chefer. Men det ER dog et sikkert udtryk for, at cheferne er den største årsag til jobskifte i Danmark,” siger Morten Ballisager, som er direktør i Ballisager, ifølge virksomhedens hjemmeside.

Der er desuden forskel på, hvordan årsagerne fordeler sig mellem køn og aldersgrupper. Kvinder svarer oftere end mænd, at jobskiftet skyldtes arbejdsbyrden, og mænd svarer oftere end kvinder, at årsagen var kedelige opgaver.

De 18-34-årige skifter oftere job, fordi de kører sur i kedelige opgaver, eller fordi der for lang afstand til arbejde. De 35-50-årige gør det oftere for at få en bedre løn, eller fordi de ikke udvikler sig. Og de 51-65-årige, fordi de ikke har indflydelse på beslutningerne på deres arbejdsplads.

Læs mere om analysen hos Ballisager.dk

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk