Bred enighed om nationale mål for den offentlige sektor

​Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og Akademikerne er enige om fire nationale mål som pejlemærker for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles de kommende år. Med en erklæring, som alle parter har underskrevet, er der enighed om, at alle vil trække i samme retning for fremover at kunne give borgerne bedre velfærd.

De fire mål er:

1. Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor

2. Mere frihed og tid til velfærd

3. Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet

4. Attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum 

Formanden for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey:
”Den fælles erklæring er et vigtigt signal om, at der ikke findes quick-fixes: Udviklingen af den offentlige sektor er noget, vi skal samarbejde om. Næste skridt bliver at sikre opfølgning på de valgte indikatorer. Ikke mindst at inspirere til, at der også indgås lokale partnerskaber, der kan konkretisere de nationale mål, så de giver mening for borgerne og for de medarbejdere i den offentlige sektor, som skal indfri ambitionerne.”  

Læs mere hos FTF

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk