18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø

​Regeringens ekspertudvalg har netop offentliggjort 18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø. En ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er en af de centrale anbefalinger. Nu må politikerne kridte skoene og handle fluks, mener FTF.

Ekspertudvalgets længe ventede anbefalinger er med bud på, hvad der skal til for at gentænke indsatsen og vende udviklingen.
De peger samlet set i retning af en styrket indsats i forhold til både mere målrettet tilsyn, særlige indsatser rettet mod udsatte brancher, tydelige regler om psykisk arbejdsmiljø og fokus på bedre muligheder for uddannelse af ledere for at sikre en mere effektiv forebyggelse af psykisk nedslidning.

”Jeg er særligt glad for, at det er lykkedes at få kravet om en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø med som en central anbefaling til at styrke indsatsen fremover. Klare regler med tydelige krav til forebyggelsesindsatsen er et helt afgørende redskab til at sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø, end det, mange lønmodtagere desværre oplever i dag”, siger Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Læs mere hos FTF

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk