For annoncører

​​DSLs medlemmer arbejder som skovfogeder i det statslige og private skovbrug, som sagsbehandlere i kommuners landskabs- og plankontorer samt disses park-, vej- og kirkegårdsvæsener og som arbejdsledere i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder. Dertil kommer medlemmer beskæftiget på savværker og i træindustrien, inden for handel med skovens produkter fra tømmer til juletræer og klippegrønt og ansatte inden for naturforvaltning, naturvejledning, friluftsliv, naturformidling og "grøn turisme".

De fleste steder holder DSLs medlemmer styr på økonomien og finder effektive løsninger med ansvarlig balance mellem det ideelle og det praktisk mulige.
 

DSL på Folkemødet

Hør eller genhør DSLs debat: "Fra fyrtårne til effektive blå-grønne kubikmeter". Du finder det ved at klikke på linket herunder:

Livestream fra Folkemødet

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk