For annoncører

​​DSLs medlemmer arbejder som skovfogeder i det statslige og private skovbrug, som sagsbehandlere i kommuners landskabs- og plankontorer samt disses park-, vej- og kirkegårdsvæsener og som arbejdsledere i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder. Dertil kommer medlemmer beskæftiget på savværker og i træindustrien, inden for handel med skovens produkter fra tømmer til juletræer og klippegrønt og ansatte inden for naturforvaltning, naturvejledning, friluftsliv, naturformidling og "grøn turisme".

De fleste steder holder DSLs medlemmer styr på økonomien og finder effektive løsninger med ansvarlig balance mellem det ideelle og det praktisk mulige.
 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk