Du arrangerer - DSL betaler

Har du en god ide til et arrangement - fagligt eller socialt? Søg støtte hos DSL og før din ide ud i livet.​

På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at sætte fokus på medlemsstyrede arrangementer med økonomisk tilskud fra DSL. Har du derfor en god ide til et fagligt/socialt arrangement for andre medlemmer af DSL? Vil du være med til sikre det faglige engagement og samarbejdet om faglige spørgsmål på lokalt plan? Eller er du tillidsrepræsentant og vil holde et møde på arbejdspladsen? Så støtter DSL arrangementet ud fra konceptet: Du arrangerer - DSL betaler.

Hvad kan du søge støtte til:

Type: Korterevarende møder/aktiviteter (1/2-2 timer).
Beløb: 50 kr. pr. medlem til kaffe/øl/vand/kage.
Antal årligt: 6 møder/aktiviteter pr. arbejdsplads.

*

Type: Længerevarende møder/aktiviteter (2-4 timer).
Beløb: Maks. 100 pr. medlem til kaffe/øl/vand/smørrebrød.
Antal årligt: 2 møder/aktiviteter pr. arbejdsplads.

*

Type: Møder/aktiviteter (min ½-dags varighed) arrangeret af DSL/FH-klub, tillidsrepræsentanter eller medarbejdergrupper på en arbejdsplads.
Beløb: Maks. 150 kr. pr. medlem til drikkevarer/fortæring el.lign.
Antal årligt:  2 møder/aktiviteter pr. arbejdsplads.
Krav: Der skal indsendes ansøgning og mødeprogram. Efter mødet/arrangementet indsendes referat/notat sammen med dokumentation.

*

Type: Møder/aktiviteter (½-1 dags varighed) arrangeret af en DSL klub, tillidsrepræsentanter eller medarbejdergrupper på en arbejdsplads.
Beløb: Maks.. 300 kr. pr. medlem til drikkevarer/fortæring/eksterne oplægsholdere.
Antal årligt: 1 møde/aktivitet pr. arbejdsplads.
Krav: Der skal indsendes ansøgning og mødeprogram. Efter mødet/arrangementet indsendes referat/notat  sammen med dokumentation.

*

Type: Tillidsrepræsentanters og andre medlemmers deltagelse i andre organisationers faglige arrangementer i regi af andre organisationer under Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Beløb: Maks. 300 kr. pr. medlem. Eventuelt højere støtte søges efter ansøgning og primært til arrangementer med fagligt indhold. Sociale arrangementer vurderes efter antal DSL medlemmer og TR-repræsentation.
Antal årligt: 1 møde/arrangement årligt.
Krav: Der skal indsendes ansøgning og mødeprogram. Efter mødet/arrangementet indsendes referat sammen med dokumentation.

*


Type: Lokale/regionale møder mellem tillidsrepræsentanter fra forskellige arbejdspladser til drøftelse af faglige emner i forbindelse med større omstruktureringer, især af arbejdspladsernes geografiske placering.
Beløb: Efter konkret vurdering af mødets indhold. Transportudgifter dækkes ikke - undtaget er bropenge ved samkørsel eller helt særlige forhold.
Antal årligt: Intet specifikt antal.
Krav: Der skal indsendes ansøgning og en konkret vurdering af mødets indhold og deltagerkreds.

*


Efter mødet/arrangementet:
• Indsend dokumentation for afholdte udgifter for mødet/arrangementet til DSLs sekretariat.
• Dokumentationen skal indeholde antal deltagende medlemmer.
• Gælder for alle møder.
• For specifikke krav: Se under mødetype.

Antal møder:
• Der er reduktion i antallet af støttede møder, hvis en arbejdsplads fx afholder et længerevarende møde. Kontakt DSL sekretariat hvis du har spørgsmål til dette.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk