Medlemskab

​Du kan blive medlem af DSL, hvis du er uddannet skov- og landskabsingeniør, have- og parkingeniør, jordbrugsteknolog eller professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed.

​Foreningens medlemmer arbejder fx som skovfogeder på landets skovdistrikter, som sagsbehandlere i regioners og kommuners landskabskontorer samt disses park-, vej- og kirkegårdsvæsener og som arbejdsledere i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder.

Andre medlemmer er beskæftiget på savværker, juletræer og klippegrønt og ansatte inden for naturvejledning, naturformidling, "grøn turisme" og drift og forvaltning af bynære omgivelser.

Kernekompetencer
Skov- og landskabsingeniørens kernekompetence er drift og forvaltning af naturområder – det vil sige anlæg, pleje og drift, ressourcestyring samt ledelse inden for skovbrug og landskabsforvaltning i bred forstand.

Have- og Parkingeniørens kernekompetencer er som ledere i den grønne sektor - friarealer, parker, sportsanlæg og byhaver, og iværksættere i forhold til design og arkitektur.

DSL på Folkemødet

Hør eller genhør DSLs debat: "Fra fyrtårne til effektive blå-grønne kubikmeter". Du finder det ved at klikke på linket herunder:

Livestream fra Folkemødet

​Vidste d​​u at ...

du som medlem af DSL har adgang til en række fordelagtige tilbud. Du kan fx få en lønkonto med 5% i rente.

Læs om de forskellige medlemstilbud​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk