Medlemskab

​Du kan blive medlem af DSL, hvis du er uddannet skov- og landskabsingeniør, have- og parkingeniør, natur- og kulturformidler eller professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed.

​Foreningens medlemmer arbejder fx som skovfogeder på landets skovdistrikter, som sagsbehandlere i regioners og kommuners landskabskontorer samt disses park-, vej- og kirkegårdsvæsener og som arbejdsledere i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder.

Andre medlemmer er beskæftiget på savværker eller arbejder med juletræer og klippegrønt, med LAR- og klimaløsninger og er ansat inden for naturvejledning, naturformidling, "grøn turisme" og drift, forvaltning og formidling af bynære omgivelser.

Kernekompetencer
Skov- og landskabsingeniørens kernekompetence er drift og forvaltning af naturområder – det vil sige anlæg, pleje og drift, ressourcestyring samt ledelse inden for skovbrug og landskabsforvaltning i bred forstand.

Have- og Parkingeniørens kernekompetencer ligger i ledelse i den grønne sektor - friarealer, parker, sportsanlæg og byhaver, byens natur i bred forstand, samt anlægsprojekter og iværksættere i forhold til design og arkitektur.

Natur- og Kulturformidlerens kernekompetencer er at skabe og formidle oplevelsesøkonomiske projekter både til brugere og til samarbejdspartnere. Det kan være i form af events og arrangementer, produktion af grafisk materiale eller andre former for formidling.

 

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk