Social sikring

​​Ved arbejde i udlandet gælder forskellige regler for social sikring alt efter, hvilket land du arbejder i. Det er afgørende, om du er udstationeret eller udlandsansat, og hvor lang tid du arbejder i det pågældende land.

​I visse tilfælde er du omfattet af de danske regler, i andre tilfælde af de udenlandske.

EU- OG EØS-lande
Ved udstationering fra en dansk arbejdsgiver til et EU-land eller et EØS-land (Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein) har du mulighed for at bevare den danske sikringsordning. Betingelserne herfor er, at du er udsendt af en dansk arbejdsgiver, at denne betaler din løn, at du inden udsendelsen var omfattet af de danske sikringsordninger, og at du som udstationeret - hvis udstationeringen varer mindre end 1 år - ikke afløser en anden udstationeret.

Hvis du opfylder disse 3 betingelser, kan du som regel regne med at være omfattet af de danske sociale sikringsordninger i op til 3 år.

Hvis du som udstationeret til et EØS/EU-land ikke forbliver omfattet af de danske sikringsordninger, eller hvis du udlandsansættes i et EØS/EU-land, bliver du omfattet af sikringsordninger i det pågældende land på linje med landes egne borgere.

Blandt de sociale sikringsordninger, du har krav på, er:

  • Ydelser ved sygdom og barsel
  • Alderspension og efterladte pension
  • Invalidepension eller invaliditetsydelser
  • Børnetilskud
  • Arbejdsløshedsunderstøttelse

Det øvrige udland
Her er hovedreglen, at du uanset, om du er udstationeret eller udlandsansat, ikke længere er omfattet af de danske sociale sikringsordninger. Hvorvidt du har et socialt sikkerhedsnet under dig, og om du har det straks fra ankomsten, eller om der er knyttet et optjeningskrav til rettighederne, afhænger af det enkelte lands regler om social sikring. Undersøg altid dette, når du rejser ud.

 Links

​Læs mere om social sikring i udlandet på:

> borger.dk

> Eures.dk

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk