Arbejds- og opholdstilladelse

​Hvorvidt du skal søge arbejds- og opholdstilladelse afhænger af, hvor du ønsker ansættelse . Reglerne er forskellige alt efter, der er tale om de nordiske lande, EU/EØS-landene eller det øvrige udland. De kan også variere efter, om du arbejder som udstationeret eller som udlandsansat.

​Hvorvidt du skal søge arbejds- og opholdstilladelse samt visum afhænger af, hvor du ønsker ansættelse. Reglerne er forskellige, alt efter om der er tale om de nordiske lande, EU/EØS-landene eller det øvrige udland.

Som dansk statsborger kan du frit rejse ind, arbejde og opholde dig i ethvert andet land i Norden.

Personer, der er statsborgere i et EØS-land, kan frit arbejde i et andet EØS-land i op til 3 måneder. Man behøver ikke nogen opholds- og arbejdstilladelse, men skal efter 3 måneder have et opholdsbevis. Det får man, når man viser en kontrakt fra en arbejdsgiver eller på anden måde dokumenterer, at man kan forsørge sig selv.

For både Norden og EØS gælder det som princip, at man skal være selvforsørgende. Man har altså ikke ret til at være i et andet land ud over 3 måneder, hvis man ikke kan bevise, at man har penge til at leve for.

Ved arbejde uden for EØS-landene skal du som udgangspunkt have både en opholds- og en arbejdstilladelse. Husk, at et almindeligt turistvisum ikke giver dig ret til at arbejde. I de fleste lande er det tilladt at opholde sig 3 måneder uden særlig tilladelse, men du må kun arbejde, hvis du har en arbejdstilladelse. Det er ikke sikkert, at du kan få en sådan, når du først er rejst ind i et bestemt land, og det må derfor anbefales, at du sørger for at indhente en arbejdstilladelse, inden du rejser til et land, hvor du forventer at arbejde.

Vær opmærksom på, at betingelserne varierer fra land til land, og at det generelt er meget svært at få arbejdstilladelse i USA, Australien og Canada.

Hvem skaffer de nødvendige tilladelser?
Det er som regel arbejdsgiveren, der skal bekræfte over for myndighederne i arbejdslandet, at du kan få ansættelse, og det er normalt også arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at alle papirer vedrørende indrejse, ophold og arbejde er i orden.

De enkelte landes ambassader og konsulater kan give præcise svar på disse spørgsmål.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk