Udlandet

​​Det bliver mere og mere almindeligt, at DSLere rejser ud og tager ansættelse i udlandet. Enten via udstationering eller almindelig ansættelse.

​Det er vigtigt fra start at fastslå forskellen på en udstationering og en egentlig udlandsansættelse:

En udstationering er en tidsmæssigt afgrænset arbejdsperiode i udlandet, normalt af 1 - 3 års varighed og som regel i henhold til danske regler. Ud over lønnen vil arbejdsgiveren sædvanligvis fremskaffe og betale en række dagligdags fornødenheder (bolig, telefon, bil, børns skolegang, bohaveflytning mv.), og ofte har den udstationerede fået tilsagn om en stilling at vende tilbage til.

En udlandsansættelse indebærer, at man arbejder i udlandet som ansat på nogenlunde samme vilkår som arbejdslandets egne borgere. Normalt vil ens arbejdsgiver ikke fremskaffe og betale for bolig eller andre fornødenheder af privat karakter, og ofte ved man heller ikke i forvejen, hvor længe udlandsopholdet kommer til at vare.

Udstationering
Når du er ansat af en dansk virksomhed med ansættelsessted i udlandet, er der tale om en udstationering.
Det betyder rent ansættelsesretligt, at selv om du bor i udlandet, vil du som udgangspunkt være omfattet af danske love og aftaler - med mindre andet er aftalt mellem parterne.

Det er dog ret almindeligt, at arbejdsgiveren lader et udenlandsk selskab, som kan være 100 pct. ejet af arbejdsgiveren, stå som arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at det i disse tilfælde skal aftales, at danske love og aftaler finder anvendelse.

Som offentligt ansat vil du være dækket af den gældende overenskomst og aftaler under udstationeringen, selv om du som udgangspunkt er omfattet danske love og regler.

Checkliste ved udstationering
Inden en kontrakt om udstationering underskrives, bør du sikre, at følgende punkter har været overvejet. De punkter, som I bliver enige om, skal fremgå af kontrakten, da det ellers kan være umuligt at bevise, hvad I har aftalt.

Arbejdsrelaterede forhold

 • Varigheden af udstationeringen og eventuelle forhold, der kan medføre ret til at afbryde udstationeringen (force majeure)
 • Arbejdsgivers fulde navn og adresse
 • Arbejdsstedets adresse. Det er ikke nødvendigvis samme adresse som arbejdsgivers
 • Arbejdets indhold. Du bør sikre en udførlig stillingsbeskrivelse, så der ikke efterfølgende kan opstå tvister om dette
 • Lønforhold skal aftales udtrykkeligt. Tag stilling til løn, tillæg, pension, provision, bonus, bil/kørselsgodtgørelse, telefon, avis, fratrædelsesgodtgørelse, lønudbetalingstidspunkt og valuta mv.
 • Arbejdstid skal aftales. Tag samtidig stilling til rettigheder ved over-/merarbejde - skal det honoreres eller afspadseres
 • Ferie og fridage skal aftales. Derudover kan det være relevant at få styr på barsels- og orlovsregler samt ret til frihed ved barns sygdom
 • Rejseaktivitet. Tag stilling til transport-, opholds- og fortæringsudgifter. Det kan også være relevant at aftale nærmere om repræsentation, bonuspoint og kreditkort
 • Opsigelsesvilkår skal aftales. I den forbindelse skal der særligt tages stilling til muligheden for at afbryde udstationeringen fra din side

Familiemæssige forhold

 • Der bør aftales nærmere om boligforhold og økonomien i forbindelse med flytning fra Danmark til udlandet og retur. Det kan være relevant at aftale nærmere om tillæg for dobbelt husførelse, udgifter til børnepasning, skole mv.
 • Det bør aftales, at der tegnes relevante forsikringer for hele familien. Vær opmærksom på, at nogle forsikringer kan være lovpligtige, mens der i andre tilfælde kan være behov for at tegne supplerende dækning.
 • Der kan være tale om en række ”øvrige udgifter”, som I med fordel kan aftale nærmere. Det kan fx være udgifter til vaccinationer, kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål, sprogundervisning mv.
 • Du bør aftale vilkår i forbindelse med hjemrejse - både i forhold til betalte hjemrejser under udstationeringen (for hele familien), men også i forhold til den endelige hjemrejse og hjemrejse i utide. Hjemrejse i utide kan fx være i tilfælde af sygdom/død i den nærmeste familie, krig, uroligheder mv.

Vilkår efter udstationeringen
Der bør aftales nærmere om løn- og ansættelsesvilkår ved tilbagevenden til Danmark.

Generelt
Det bør aftales, at eventuelle tvister løses ved dansk værneting, og at ansættelsesforholdet er underlagt danske retsregler.

Kontrakt
Det anbefales, at der indgås en kontrakt, hvor der er taget stilling til væsentlige forhold om udstationeringen.
Forslag til aftale om udstationering findes i dokumentlisten til højre.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk