Selvstændig

​Selvstændig eller lønmodtager? Det er ikke altid let at vurdere, hvorvidt dine arbejdsopgaver udføres som selvstændig eller i virkeligheden er et tidsbegrænset eller opgavebegrænset ansættelsesforhold.

Uanset om du kalder dig freelancer, konsulent eller andet vil du blive betragtet som selvstændig, hvis du opfylder følgende parametre:

  • Du har indgået samarbejdsaftaler med forskellige kunder, ifølge hvilke du honoreres enten ved opgavernes slutning eller i faser
  • Du kan også have aftalt månedlig honorering. Du opkræver kunderne ved faktura
  • Du er momsregistreret (dog kun ved min. 50.000 kr. årligt)
  • Du planlægger selv dit arbejde og er ikke undergivet virksomhedernes personaleledelse
  • Du har indtægter fra flere kunder og arbejder sideløbende for dem.
    Du er ansvarlig for arbejdets udførelse og kan ifalde erstatningspligt for mangler ved arbejdet eller manglende overholdelse af deadlines
  • Du stiller selv lokaler og arbejdsredskaber til rådighed, det indgår i din honorering
  • Du modtager ikke løn under sygdom eller ferie.

​Hvis du kun arbejder som selvstændig for en fast kunde, vil du af SKAT blive betragtet som ansat. Dermed vil du ikke have mulighed for at trække dine udgifter fra og vil blive beskattet som lønmodtager.  Læs mere på skat.dk

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk