Stat

DSL har indgået aftaler med staten på nedenstående områder​.

De egentlige overenskomster for 2018 er endnu ikke udkommet.

  • Hovedaftale mellem Statskredsen og Moderniseringsstyrelsen
  • Fællesoverenskomst med Finansministeriet beskriver de overordnede vilkår
  • Organisationsaftalen beskriver lønvilkår
  • Tjenestemandsaftalen for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen beskriver lønvilkår
  • Arbejdstidaftalen beskriver vilkår for arbejdstid

Dertil kommer aftaler om lokal løn, som forhandles direkte med den enkelte arbejdsgiver af DSL.

 

 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk