Stat

DSL indgår i en række aftaler, som gælder for dig som er ansat i staten.

DSL's aftale på statens område er stadig under forhandling med henblik på at få nogle nye og mere tidssvarende basisløngrupper. Indtil den foreligger gælder aftalen fra 2013.

De fleste aftaler forhandles sammen med andre statslige organisationer og handler om alt fra løn under barsel, kompetenceudvikling, frihed til pasning af syge og nærtstående familiemedlemmer, samarbejdsudvalg, pension m.v. De fleste af disse aftaler finder du i Fællesoverenskomsten, og under hvert emneområde her på hjemmesiden.

Herudover indgår DSL aftaler, der specifikt handler om DSL's medlemsområde.

Disse aftaler handler primært om basislønnen og arbejdstid – også de elementer fremgår under de enkelte emneområder her på hjemmesiden.

Du finder også rigtig mange gode svar i PAV, PersonaleAdministrativ
Vejledning
.

Derudover skal du være opmærksom på de aftaler, som tillidsrepræsentanter har indgået på din arbejdsplads. Det er typisk aftaler om flekstid og betaling for vagter. Og du skal være opmærksom på, at lønnen forhandles af tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads. Er der ingen tillidsrepræsentant, så kontakt DSL.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk