Stat

DSL har indgået aftaler med staten på nedenstående områder​:

  • Hovedaftale mellem Statskredsen og Moderniseringsstyrelsen
  • Fællesoverenskomst med Finansministeriet beskriver de overordnede vilkår
  • Organisationsaftalen beskriver lønvilkår
  • Tjenestemandsaftalen for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen beskriver lønvilkår
  • Arbejdstidaftalen beskriver vilkår for arbejdstid

Dertil kommer aftaler om lokal løn, som forhandles direkte med den enkelte arbejdsgiver af DSL.

 

 

DSL på Naturmødet

DSL deltager i år på naturmødet. DSL har brug for din hjælp, tag et billede af en vigtig arbejdssituation og send det til sekretariatet.

 Find mere information her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk