Temaer for OK 18

Løn og pension
Udviklingen af løn og pension er en væsentlig del af forhandlingerne om en ny overenskomst. Men hvor meget skal de generelle lønstigninger prioriteres i forhold til andre forbedringer, der indebærer en udgift, som fx ret til fridage, barsel eller andet? Skal der afsættes særlige midler til de lokale lønforhandlinger? Skal en lønstigning kunne veksles til frihed eller pension?

Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse
Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for et godt arbejdsliv. Men hvad er arbejdsglæde, hvordan opstår det, og kan overenskomsten give bedre rammer for det? Hvordan sikrer vi gode arbejdsvilkår og plads til at prioritere fagligheden, når man leder sig selv i arbejdet? Nye rammer for ledelse, medarbejderindflydelse, arbejdstid eller noget helt andet?

Et langt arbejdsliv
Vi skal alle være længere tid på arbejdsmarkedet, men hvad skal der til for, at vi kan arbejde til vi er 70+? Er der fx brug for andre rammer for kompetenceudvikling, så vi sikrer, at man forbliver en attraktiv arbejdskraft eller kan skifte karriere? Er der brug for nye løsninger i forhold til at få en god overgang fra arbejdsmarkedet, fx i form af nedsat tid?

Mobilitet
Omrokeringer, udflytninger og et mere omskifteligt arbejdsmarked giver både udfordringer og muligheder. Hvilke rettigheder skal overenskomsten sikre, når arbejdsgiverens krav til medarbejderens mobilitet bliver en udfordring? Kan vi skabe rammer, som giver bedre muligheder for job- og karriereudvikling ved skift mellem arbejdspladser og sektorer? 

TR-vilkår
DSLs tillidsrepræsentanter udfylder en vigtig rolle og løfter hver dag en stor indsats for kollegaerne og for arbejdspladsen. Hvordan kan rammerne bedst understøtte og styrke tillidsrepræsentanterne i deres arbejde? Kan vi gøre det mere attraktivt at være – og for nye at blive – tillidsrepræsentant med de vilkår, der gælder for tillidsrepræsentantens arbejde?

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk