OK 18 - følg med

Det handler om dig – din løn og dine arbejdsvilkår – når overenskomstforhandlingerne på det offentlige område går i gang.

​Den offentlige overenskomst OK 18 skal være forhandlet på plads pr. 1. april næste år. DSL har formuleret og konkretiseret forslagene til OK 18-krav på statens område, som ultimo august er sendt videre til CO10. På det kommunale område er fristen for indlevering af krav til Forhandlingskartellet/FTF-K den 9. oktober.

Alle DSLs medlemmer har haft mulighed for at bidrage med input. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget med gode, relevante forslag til, hvad vi skal bringe i spil ved forhandlingsbordet.

Hvilke krav er sendt videre på statens område?

Generelle lønstigninger
Forbedring af reallønnen og generelle lønstigninger står øverst på kravslisten. Der er forventninger til, at den forbedrede økonomi giver en større økonomisk ramme ved OK 18.

Organisationsaftalen for Skov- og Landskabsingeniører
§1 Dækningsområde
Overenskomsten rummer i princippet allerede mulighed for at omfatte flere grupper/ansatte, men vi vil gerne have, at det eksplicit fremgår, at dækningsområdet udvides til også at omfatte:

• Uddannede Have- og Parkingeniører.
Denne gruppe uddannes i lighed med skov- og landskabsingeniørerne på Skovskolen i Nødebo. Det er samme uddannelsesniveau som SLingerne, de har en del fælles fag og ansættes de samme steder.

• Professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed.
Denne uddannelsesgruppe er i lighed med SLingerne professionsbachelorer.

• Natur – og Kulturformidlere.
Gruppen uddannes på skovskolen og skal i stor stil beskæftige sig med det grønne område i lighed med skov- og landskabsingeniører. Denne uddannelsesgruppe er ligesom SLingerne professionsbachelorer.

§ 3 - Basislønninger
• Lønniveau 1 afskaffes.
Begyndelses- og uddannelsesstillinger er oprettet til ansatte i oplæringsstillinger/assistenter til skovfogeder. Disse stillinger findes ikke mere, og løntrinnet skal derfor afskaffes.
• Lønniveau II, III og IV revideres.
Skov- og landskabsingeniører ansættes i dag i mange forskellige stillinger, som ikke fremgår af de nuværende kategorier. DSL ønsker en basislønskala, der i løsere vendinger beskriver kompetence, ansvar, karakteristika for stillingerne frem for titler.
• Forhøjelse af basisløntrinene. Basislønnen hæves.

§ 5, stk. 3 Arbejdstid
• Grænsen for, hvornår der kan udbetales overtid, hæves. I dag kan en medarbejder kun få udbetalt overarbejde, hvis lønnen er 27.000,- kr. om måneden plus pension eller mindre. Hvis ikke ledelsen vil tage ledelsesansvaret for medarbejderens arbejdstid, må der alternativt stilles krav om, at der skal indgås en fleksaftale om arbejdstiden, så afspadseringen sikres.

Hvad sker der videre?
Når alle krav er modtaget i CO10, vil de blive prioriteret og samlet i en samlet kravsliste fra CO10. Se de koordinerede generelle krav fra Fællessekretariat for CO10 og LC

I december 2017 udveksles kravene med arbejdsgiverne, som også har deres krav med til forhandlingsbordet, og herefter begynder forhandlingerne om de enkelte krav og det samlede resultat.

I oktober indsendes DSLs krav på det kommunale område, så hold øje med hjemmesiden.

 

Som inspiration har DSL opstillet fem OK-temaer til brug i processen med at fastlægge krav til OK 18.

De fem temaer er:

  • Løn og pension
  • Et langt arbejdsliv
  • Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse
  • Mobilitet
  • TR-vilkår

Læs mere om de fem temaer her

Læs om, hvordan OK 18-forhandlingerne foregår: Fra krav til aftale

Siden opdateres løbende.

DSL på Folkemødet

Hør eller genhør DSLs debat: "Fra fyrtårne til effektive blå-grønne kubikmeter". Du finder det ved at klikke på linket herunder:

Livestream fra Folkemødet

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk