Kommune

​​Kommunalt ansatte medlemmer er omfattet af nedenstående aftaler.

 • Hovedaftale med Kommunernes Landsforening(KL)
 • Overenskomst 2015 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og DSL
 • Delforlig mellem KL og Forhandlingskartellet om fornyelse af overenskomster og aftaler inden for Forhandlingskartellets forhandlingsområde (28. februar 2008).
 • De vigtigste elementer i KTO og DSLs forlig på KL-området

Du finder de konkrete aftaler i dokumentlisten til højre.

- hertil kommer diverse generelle aftaler, som kan findes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside (tidligere KTO) > Aftaler > generelle aftaler, fx.:   

 • Arbejdstid/ferie
 • Elever
 • Graviditet og barsel, tele- og hjemmearbejde, seniorpolitik og socialt kapitel, EU-direktiv mv.
 • Hoved- og retstvistaftale
 • Lønspørgsmål
 • Merarbejdsaftale
 • Pensionsspørgsmål og fratrædelsesgodtgørelse
 • Personalepolitik, efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling
 • Tillidsrepræsentant- og samarbejdsregler
 • Tjenestemænd
 • Åremålsansættelse

Dertil kommer aftaler om individuel løn, som forhandles direkte mellem DSL og den enkelte primærkommune.

Den Kommunale Kompetencefond
Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 forhandlede Forhandlingskartellet sig frem til oprettelsen af en særlig kompetencefond. Det skete i samarbejde med en række andre organisationer på det kommunale område. Som medlem af DSL har du mulighed for at søge om midler fra Den Kommunale Kompetencefond.
Inden for Forhandlingskartellets område giver Den Kommunale Kompetencefond støtte til uddannelser på akademi-, diplom- og masterniveau. Det betyder, at der kan ydes tilskud til gennemførelse af en hel uddannelse. Der kan søges om et tilskud på maksimalt 25.000 kr. pr. år.
Du kan læse mere om forudsætningerne for at kunne søge og om fremgangsmåden for ansøgning på Forhandlingskartellets hjemmeside. Du kan også læse mere om Den Kommunale Kompetencefond og se ansøgningsskema på www.denkommunalekompetencefond.dk

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk