HedeDanmark

​​Ny overenskomst med HedeDanmark

​ DSL og HedeDanmark har i 2019 aftalt ikke at genforhandle overenskomsten, der derfor fortsætter uændret indtil en af parterne opsiger den.

Parterne har ved forhandling aftalt en forhøjelse af startlønningerne for skov- og landskabsingeniører/have- og parkingeniører, jordbrugsteknologer og trainees på 1,75%.

Ligeledes er det aftalt, at når trainees efter 12 måneder overgår til almindelig startløn, har de krav på et tillæg udover nedenstående startløn.

Startlønnen pr. 1. marts 2020 er:

  • Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører:
    34.430 kr./måned
  • Jordbrugsteknologer:
    33.030 kr./måned
  • Trainees:
    26.605 kr./måned

                                                                        

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk