HedeDanmark

​​Ny overenskomst med HedeDanmark

​DSL og HedeDanmark blev i 2015 enige om en ny treårige aftale. I aftalen indgår – ud over redaktionelle ændringer – følgende:

  • Startløn/minimumsløn for nyuddannede trainees, jordbrugsteknologer og DSLere stiger med 375 kr. pr. måned hvert år i overenskomstperioden – i alt en stigning på ca. 3,6 pct.
  • Godtgørelse ved afskedigelse efter 10 års ansættelse og efter det fyldte 50. år. Begrænsningen på udbetaling ved 65 år er fjernet.

Beløbet til køb af tøj er hævet med 500 kr. til 4.000 kr. om året.
Ved opsigelse kan hovedferie ikke varsles afholdt i maj og juni måned.

Herudover er det aftalt, at der i overenskomstperioden drøftes pensionsudbyder, plustid og flyttegodtgørelse.

DSL på Folkemødet

Hør eller genhør DSLs debat: "Fra fyrtårne til effektive blå-grønne kubikmeter". Du finder det ved at klikke på linket herunder:

Livestream fra Folkemødet

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk