HedeDanmark

​​Ny overenskomst med HedeDanmark

​ DSL og HedeDanmark har i 2018 aftalt ikke at genforhandle overenskomsten, der derfor fortsætter uændret indtil en af parterne opsiger den.

Parterne har aftalt en forhøjelse af startlønningerne for skov- og landskabsingeniører/have- og parkingeniører, jordbrugsteknologer og trainees på 2,2%.

Ligeledes er det aftalt, at når trainees efter 12 måneder overgår til almindelig startløn, har de krav på et tillæg.

Startlønnen pr. 1. marts 2018 er:

 • Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører:
  33.250 kr./måned
 • Jordbrugsteknologer:
  31.900 kr./måned
 • Trainees:
  25.700 kr./måned

                                                                         *

DSL og HedeDanmark blev i 2015 enige om en ny treårige aftale. I aftalen indgår – ud over redaktionelle ændringer – følgende:

 • Startløn/minimumsløn for nyuddannede trainees, jordbrugsteknologer og DSLere stiger med 375 kr. pr. måned hvert år i overenskomstperioden – i alt en stigning på ca. 3,6 pct.
 • Godtgørelse ved afskedigelse efter 10 års ansættelse og efter det fyldte 50. år. Begrænsningen på udbetaling ved 65 år er fjernet.

Beløbet til køb af tøj er hævet med 500 kr. til 4.000 kr. om året.
Ved opsigelse kan hovedferie ikke varsles afholdt i maj og juni måned.

Herudover er det aftalt, at der i overenskomstperioden drøftes pensionsudbyder, plustid og flyttegodtgørelse.

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk