Overenskomster og aftaler

​​​​​​​​​En overenskomst er en aftale, der som udgangspunkt regulerer løn og arbejdstid.

Herudover bliver der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område indgået en lang række aftaler, der regulerer stort set alt vedrørende generelle og specifikke ansættelsesvilkår.
​Lovgivningen i Danmark fastsætter kun minimumsbestemmelser, som via aftalekomplekset bliver forbedret. Det gælder eksempelvis reglerne om barsel og ferie.
Det nuværende aftalekompleks, der skal fornys sammen med overenskomsten, har følgende hovedelementer:

 • Hvem er dækket af overenskomsten
 • Lønniveauer i forhold til anciennitet og forskellige typer arbejde
 • Spillereglerne for lønforhandlinger uden for overenskomstfornyelsen
 • Arbejdstid
 • Ferie
 • Pension
 • Barsel
 • Tillidsrepræsentant- og samarbejdsudvalgssystemet med beskyttelse, valgregler, arbejdsopgaver og arbejdstid
 • Tvistløsningsprocedurer
 • Kompetenceudvikling
 • Afskedigelsesprocedure og fratrædelsesaftaler

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk