Pension

​​Som ansat vil du i de fleste tilfælde være omfattet af en pensionsordning, der er en del af din ansættelse. DSL har i lighed med dine øvrige løn- og ansættelsesvilkår været med til at aftale den.

​Det fremgår af din overenskomst, om du er omfattet af en pensionsordning, og i givet fald hvilken.

Pensionsordningen er i langt de fleste tilfælde obligatorisk, og det vil derfor ikke være muligt for dig at fravælge den ordning, som hører til din ansættelse. Er der deriomod tale om en frivillig ordning, vil det være muligt at kontakte pensionsselskabet for at høre nærmere om mulighederne for oprettelse af en pensionsordning.

Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, skal du sørge for, at det fremgår af kontrakten, hvilken pensionsordning du har, og hvor meget der skal indbetales til denne.

Neden for kan du læse om pensionsforholdende inden for forskellige ansættelsesområder.


 

Ansatte i HedeDanmark

Hvis du i forbindelse med din ansættelse i HedeDanmark er ansat i henhold til lokalaftalen mellem HedeDanmark og DSL er du omfattet af pensionsaftale indgået mellem HedeDanmark og Nordea Liv & Pension. 
 
Pensionsordningen omfatter dækning ved:

 • Sygdom
 • Dødsfald
 • Nedsat erhvervsevne
 • Alderspensionering

Pensionsordningens fordele:

 • Personlig rådgivning
 • Fleksible opsparingsmuligheder
 • God stabil rente eller markedsafkast
 • Afgivelse af få helbredsoplysninger
 • Lempelig helbredsbedømmelse
 • Lav præmie til forsikringsdækning
 • Lave administrationsomkostninger


Har du yderligere spørgsmål til din pension, kan du kontakte Nordeas kundecenter på telefon 7033 9999. Du kan også hente information og bestille rådgivningsmøde på Nordeas hjemmeside.


 

Ansatte i skovdyrkerforeninger

​DSL har indgået en pensionsaftale med Nordea Liv & Pension. Ordningen er obligatorisk for medlemmerne og lever op til kravene til en moderne, fleksibel pensionsordning. Nye medarbejdere indtræder straks ved ansættelsen.

Pensionsordningen omfatter dækning ved:

 • Sygdom
 • Dødsfald
 • Nedsat erhvervsevne
 • Alderspensionering

Pensionsordningens fordele:

 • Personlig rådgivning
 • Fleksible opsparingsmuligheder
 • God stabil rente eller markedsafkast
 • Lempelig helbredsbedømmelse
 • Lav præmie til forsikringsdækning
 • Lave administrationsomkostninger


Har du yderligere spørgsmål til din pension, kan du kontakte Nordeas kundecenter på telefon 7033 9999. Du kan også hente information og bestille rådgivningsmøde på Nordeas hjemmeside.

Kommunalt ansatte

DSL har indgået en pensionsaftale med Velliv. Ordningen er obligatorisk for kommunalt ansatte medlemmer og lever op til kravene til en moderne, fleksibel pensionsordning. Du indtræder automatisk i ordningen pr. 1. oktober 2006. Nye medarbejdere indtræder straks ved ansættelsen.

Pensionsordningen omfatter dækning ved:

 • Sygdom
 • Dødsfald
 • Nedsat erhvervsevne
 • Alderspensionering

Pensionsordningens fordele:

 • Personlig rådgivning
 • Fleksible opsparingsmuligheder
 • God stabil rente eller markedsafkast
 • Afgivelse af få helbredsoplysninger
 • Lempelig helbredsbedømmelse
 • Lav præmie til forsikringsdækning
 • Lave administrationsomkostninger

Har du yderligere spørgsmål til din pension, kan du kontakte Nordeas kundecenter på telefon 7033 9999. Du kan også hente information og bestille rådgivningsmøde på Nordeas hjemmeside.


 

Privatansatte

For Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, der er ansat på en privat kontrakt, er der tale om en frivllig pensionsordning. Det betyder, at du selv skal rette henvendelse til en pensionsrådgiver. Du har mulighed for at få en gratis og uforpligtende samtale med en konsulent fra Nordea Liv & Pension. Her kan du høre mere om dine muligheder for oprettelse af en pensionsordning, samt evt. booke et møde med en rådgiver, ligesom du kan få et uforpligtende tilbud på din pensionsordning.

Desværre kan selvstændige erhvervsdrivende ikke komme med i aftalen.

Pensionsordningen omfatter dækning ved:

 • Sygdom 
 • Dødsfald 
 • Nedsat erhvervsevne 
 • Alderspensionering

Pensionsordningens fordele:

 • Personlig rådgivning 
 • Fleksible opsparingsmuligheder 
 • God stabil rente eller markedsafkast 
 • Afgivelse af få helbredsoplysninger 
 • Lempelig helbredsbedømmelse 
 • Lav præmie til forsikringsdækning
 • Lave administrationsomkostninger

Har du yderligere spørgsmål til din pension, kan du kontakte Nordeas kundecenter på telefon 7033 9999. Du kan også hente information og bestille rådgivningsmøde på Nordeas hjemmeside.


 

Statsansatte

Du kan læse om PFA Pensionsaftale samt PFA Helbredssikring i dokumentlisten i højre side.

 PFA Plus - en ny pensionsløsning
CO10 har aftalt en pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, hvis dine ansættelsesvilkår er en del af CO10s forhandlingsområde.
Det betyder, at dine fremtidige pensionsindbetalinger fra den 1. april 2014 kan placeres i den pensionsordning, der hedder PFA Plus.

I PFA Plus får du større mulighed for at justere din pension, så den passer til din livssituation. Som noget nyt kan du vælge mellem fire investeringsprofiler med forskellige niveauer af risiko og dermed forskellige muligheder for afkast. Når PFA investerer dine penge, har du som udgangspunkt investeringsprofil C. Profil C har en moderat risiko og rummer en mulighed for at få et godt afkast, men du kan også vælge profil A, B eller D med lavere eller højere risiko. Vælger du A eller B, kan du tilknytte udbetalingssikring fra ti år før det tidspunkt, hvor du forventer at gå på pension.

I den nye ordning bliver dine nuværende forsikringer alt i alt erstattet af nogle mere fleksible forsikringer. Det betyder bl.a., at hvis du i dag har forsikring ved invaliditet, bliver den ændret på nogle parametre i PFA Plus.

I dokumentlisten til højre kan du finde pjecen »PFA pensionplus«. Her kan du læse om, hvad PFA Plus indeholder, og hvordan du kan justere på de enkelte dele.

Med PFA Plus kan du logge på mitpfa.dk og bruge PFAs investeringsguide, hvis du vil ændre din investeringsprofil.

Du kan se dine pensionsoplysninger på internettet. Det gør du på "Min Pension", som du klikker ind på fra siden pfa.dk. Her har PFA Pension, samlet de forskellige oplysninger, så du kan få overblik over din pensionsordning. På Min Pension styrer du selv, hvor meget information du vil se om din pensionsordning. Få flere detajler i dokumentet "Årsoversigt på internettet" i højre side.

Ved kritisk sygdom er statsansatte DSLere forsikret gennem FG (Forenede Gruppeliv). Du kan finde yderligere oplysninger om din egen pensionsforsikring på www.pensionsinfo.dk.


 

 Pensionsinfo

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk