Lønudvikling

​​Fremskrivningstabellen fra lønstatistikken er pejlemærke for minimallønnen. Dette betyder, at fremskrivningstabellen erstatter den tidligere ”Normallønstabel”.

Fremskrivningstabellen er baseret på de lønstatistiske oplysninger, DSL har modtaget vedrørende medlemmernes bruttoløn fra september 2013 tillagt 2,5 pct. Fremskrivningstabellen anses derfor for at give et mere præcist billede af det forventelige lønniveau hos medlemmerne.

Fremskrivningsprocenten på 2,5 pct. er vedtaget af DSLs Forretningsudvalg på baggrund af oplysninger fra Nationalbanken om en inflationen, sammenholdt med den generelle lønstigning på DSLs privatområde i 2013 der lå på 2,9 pct.

De anførte satser er vejledende, og indeholder et gennemsnit af de enkelte medlemmers bruttoløn inklusiv rådighedstillæg, løntillæg i øvrigt og andre goder, pensionsbidrag og dækning for kontorholdsudgifter.

Fremskrivning af septemberløn 2013 med 2,5 pct. for samtlige privatansatte efter dimittendår

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk