Lønudvikling

​​Fremskrivningstabellen fra lønstatistikken er pejlemærke for minimallønnen. Dette betyder, at fremskrivningstabellen erstatter den tidligere ”Normallønstabel”.

Fremskrivningstabellen handler om at lønoplysninger, DSL har modtaget om medlemmernes bruttoløn i september 2019 hurtigt bliver forældede, og derfor skal stige måned for måned, indtil der er en ny statistik i 2020. Lønnen stiger og du snyder dig selv ved at bruge forældede tal.

Fremskrivningsprocenten på 2,5 pct. har været brugt i flere år på baggrund af oplysninger fra Nationalbanken om inflationen, sammenholdt med de registrerede lønstigninger fra se årlige løntabeller. 

Desværre viser det sig i år, at denne stigning er for lav, da lønstigningerne for DSL’s medlemmer ligger noget højere end for mange andre på arbejdsmarkedet. Årets lønstatistik viser således en reel lønstigning på 5,6 pct. Altså dobbelt så stor som tabellen viser.

Årets reelle lønstigning udregnes med tal fra medlemmer der både har indsendt løndata i 2018 og 2019. 

Det er derfor en god ide at tage udgangspunkt i den forventelige lønudvikling. Det betyder, at du bør justere tallene fra årets lønstatistik endnu mere, hvis du forhandler løn i løbet af året november 2019 – november 2020.

De anførte satser i fremskrivningstabellen er derfor vejledende, og indeholder et gennemsnit af de enkelte medlemmers bruttoløn inklusiv rådighedstillæg, løntillæg i øvrigt og andre goder, pensionsbidrag og dækning for kontorholdsudgifter.

Lad tallene være en inspiration og kontakt sekretariatet, hvis du har brug for hjælp til at argumentere eller forstå tallene i løntabellerne.

Hvis du forhandler løn i forbindelse med en nyansættelse, skal du desuden være opmærksom på, at lønniveauet fra sidste lønstatstik kræver en yderligere justering, når din løn skal gælde indtil du igen kan forhandle løn på din nye arbejdsplads.

Et tip er, at du tager den relevante løn fra statistikken og fremskriver den til et tidspunkt, der ligger midt mellem ansættelsen og den kommende lønforhandling.
Ansættes du fx i april 2020 med en forventning om igen at forhandle løn i april 2021, vil det naturlige udgangspunkt være at regulere den relevante løn fra statistikken frem til oktober 2020 (midt mellem april 2020 og april 2021) – altså 13 måneder. Det giver konkret en stigning på godt 6 pct. (5,6 pct. x 13 / 12), som du ville være gået glip af ved at nøjes med de gamle tal fra statistikken fra september 2019. 

Det er ikke sikkert at arbejdsgiveren forstår regnestykket, men det er vigtigt at argumentere for, at det er nødvendigt for at sikre sig at man bruger statistikken rigtigt, og sikrer sig at tallene er opdaterede. Enhver arbejdsgiver er vel interesseret i at få en medarbejder, der forstår at bruge tilgængelige data korrekt.

Her er lønfremskrivningen fra årets privatlønstatistik (s. 11)

Dimittendår Antal Sept. 2019 bruttoløn Marts 2020 +1,25 % Juni 2020 +1,875 %

Sept. 2020

+2,5 %

Dec. 2020 +3,125 %
1979 eller før 6 56.439 57.144 57.497 57.850 58.203
1980-1989 13 54.032 54.707 55.045 55.383 55.721
1990-1994 6 52.747 53.406 53.736 54.066 54.395
1995-1999 11 49.799 50.421 50.733 51.044 51.355
2000-2004 8 56.535 57.242 57.595 57.948 58.302
2005-2009 13 47.611 48.206 48.504 48.801 49.099
2010-2014 23 44.688 45.247 45.526 45.805 46.085
2015 eller senere 31 36.700 37.159 37.388 37.618 37.847
Total 111 46.325 46.904 47.194 47.483 47.773

 

 

 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk