Ferie, barsel, orlov...

​​Alle har ret til 25 dages ferie – uafhængigt af om man har optjent ret til betalt ferie. Barsel er inddelt i fire stadier: Graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov og forældreorlov.

Vi har samlet oplysninger om tjenestefrihed i de mange, meget forskelligartede former, der findes:

  • Barsel i henhold til ligestillingsloven, funktionærloven og udbygget i nogle – men ikke alle – overenskomster
  • Ferie i henhold til ferieloven og udbygget i nogle – men ikke alle – overenskomster med den 6. ferieuge
  • Fridage fx den 1. maj, Grundlovsdag og den 24. december
  • Omsorgsdage, der alene er en ret i henhold til overenskomster eller særlig aftale
  • Orlov - tjenestefrihed - også kaldt orlov - er fravær fra tjenesten i en tidsbegrænset periode
  • Vejrlig - når vejret forhindrer dig i at udføre dit arbejde

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk