Fleksjob

​​Fleksjob er en særlig ansættelse for personer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan være i beskæftigelse på almindelige vilkår.

​Det er din hjemkommune, der afgør, om du er berettiget til et fleksjob. Inden der træffes beslutning, vil man som oftest skulle igennem en arbejdsprøvning, hvor kommunen prøver at teste, hvor megen og hvilken type af arbejdsbelastning du kan klare.

Når kommunen har besluttet, at du kan få et fleksjob, tages der kontakt til den arbejdsgiver, hvor fleksjobbet skal oprettes. Ofte vil det være hos den samme arbejdsgiver, som man tidligere har været ansat hos, men der kan også etableres fleksjob hos en anden og hidtil ukendt arbejdsgiver.


Skånehensyn
I et fleksjob er man som hovedregel ansat på fuld tid, men der vil ofte være situationer, hvor man ikke skal arbejde fuld tid.
Det er vigtigt, at der i forbindelse med oprettelsen af et fleksjob aftales de konkrete vilkår for jobbet.
Alt efter årsagen til, at man skal ansættes i et fleksjob, vil der være forskellige hensyn. Der kan være brug for særlige pauser, nedsat tid, specielle hjælpemidler, opgaver man skal fritages for eller dage, man ikke skal møde.
Skånehensynene skal beskrives i ansættelsesaftalen, og det vil oftest være kommunens sagsbehandler, der sammen med dig udarbejder en sådan aftale med arbejdsgiveren under hensyntagen til din særlige situation.


Løn
Ved ansættelse i et fleksjob fastsættes løn og øvrige ansættelsesvilkår som udgangspunkt efter de overenskomster, der gælder for det pågældende område. 

Som ansat i et fleksjob får du din løn fra arbejdsgiveren. Lønnen skal aftales, ligesom det gælder for almindelige ansættelser.
Arbejdsgiveren får et løntilskud fra kommunen. Tilskuddets størrelse afhænger af graden af den nedsatte erhvervsevne og kan udgøre 2/3 eller 1/2 af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område - eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.
Det gør dog ingen forskel for den løn, du som ansat skal modtage.
 
Når man er ansat i et fleksjob, er man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og optjener heller ikke dagpengeret. Man kan derfor ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed, gå på efterløn eller få orlov til uddannelse. Hvis man bliver arbejdsløs fra sit fleksjob, får man i stedet for arbejdsløshedsdagpenge en særlig ledighedsydelse fra Socialforvaltningen.
 
Ved ansættelse i fleksjob kan man optages i en særlig fleksydelsesordning, der administreres af Arbejdsdirektoratet, således at man har mulighed for at få udbetalt fleksydelse, der er en efterlønslignende ydelse for personer ansat i fleksjob. Anciennitet fra en a-kasse kan overføres til fleksydelsesordningen.

>Se mere om løn og tilskud

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk