Arbejdsskader

​​​En arbejdsskade dækker over to begreber. En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

​Men hvad er forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?

Ulykke: En hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage (fx fald fra stige eller flyttearbejde for en kontorfunktionær).

Erhvervssygdom: Påvirkninger over længere tid (fx tungt løftearbejde eller udsættelse for stoffer, der giver allergi).


 

Hvordan forebygge arbejdsskader
Alle i virksomheden har et ansvar for at forebygge arbejdsskader og ulykker. Husk, at god kommunikation giver højere sikkerhed!

Øget kommunikation om sikkerhed i organisationer kan være et vigtigt bidrag til at højne sikkerheden. Det er derfor vigtigt, at der er løbende kontakt mellem ledelse og medarbejdere på en arbejdsplads, da det letter kommunikationen om sikkerhed. Der bør være et stærkt ledelsesengagement, og medarbejderne bør involveres i alle aktiviteter, der vedrører sikkerhed, når virksomheden skal forebygge arbejdsulykker. Derudover kræver det:

 • At det fysiske og organisatoriske sikkerhedsniveau er højt 
 • At arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres sikkert 
 • At der er en god sikkerhedskultur i virksomheden

 

Hvis ledere og medarbejdere diskuterer sikkerhed i lige så høj grad, som de diskuterer produktion og kvalitet, vil man kunne reducere ulykkerne på arbejdspladserne. For at en virksomhed opnår et højt sikkerhedsniveau, bør den:

 • Formulere en sikkerhedspolitik, der er operationel 
 • Integrere sikkerheden i hele organisationen 
 • Planlægge målrettede sikkerhedsaktiviteter og deres gennemførelse 
 • Gennemføre løbende evalueringer af sikkerheden og nye initiativer til udvikling og forbedringer

 

Resultaterne af forebyggelsen af ulykker kommer først efter et stykke tid, så det er vigtigt, at ledelsen er klar over, at forebyggelsen er en løbende proces.


 

Anmeldelse af arbejdsskade
Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsskade til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidl. Arbejdsskadestyrelsen) så hurtigt som muligt. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigst muligt. Du har selv mulighed for at anmelde en skade ved at udfylde en anmeldeblanket og sende den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Du har mulighed for at sige ”nej” til, at skaden behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når din skade er anmeldt, har du 1 uge til at meddele, at du ikke ønsker din sag behandlet. Du kan derudover altid bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at stoppe en sagsbehandling.

Læs mere om hvad du gør, hvis du er kommet til skade på arbejdet eller har fået en erhvervssygdom, via dette link 

Du skal være opmærksom på, at fristen for anmeldelse af en arbejdsulykke er 1 år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen 1 år efter, at du finder ud af, at din sygdom skyldes dit arbejde.

Har du problemer med at anmelde skade, kan du få hjælp hos DSL.


 

Forløbet i en arbejdsskadesag
En anmeldt arbejdsskade behandles forskelligt afhængigt af, om det er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

En sag om en arbejdsulykke vil i første omgang blive behandlet af din arbejdsgivers forsikringsselskab. Vurderer selskabet, at skaden ikke giver varigt mén, er skaden ikke erstatningsberettiget. Det kan dog stadig være, at du har ret til dækning af udgifter til behandling af skaden. Er du uenig i forsikringsselskabets afgørelse, kan du bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at behandle din sag.

Vurderer forsikringsselskabet, at du har ret til erstatning ud over betaling af udgifter til sygebehandling, vil sagen altid blive sendt videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelser af erhvervssygdomme vil altid blive behandlet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Som led i sagsbehandlingen vil forsikringsselskaberne og/eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ofte indsamle flere oplysninger for at kunne behandle din sag korrekt. Oplysningerne kan komme fra læger, sygehuse, SKAT, kommunen, Arbejdstilsynet mv. Derudover har din arbejdsgiver pligt til at give oplysninger om sagen. Du vil løbende blive holdt orienteret i sagen.


 

Når skaden er sket uder uddannelse eller aktivering

 • Uddannelse
  Skader, som er sket under uddannelse på en erhvervsskole, produktionsskole eller i forbindelse med erhvervspraktik fra folkeskolen, skal anmeldes til Undervisningsministeriet.
 • Aktivering/jobtræning
  Skader, som er sket i forbindelse med aktivering (arbejdsprøvning/jobtræning), skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når du anmelder skaden, er det vigtigt, at du bruger de rigtige blanketter til anmeldelsen, da der er særlige regler for behandling af sådanne sager.

Husk også at anmelde skaden til Arbejdstilsynet. Hvis du er uarbejdsdygtig ud over den dag, hvor skaden skete, skal den også anmeldes til Arbejdstilsynet.

Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over erhvervssygdomme og de arbejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i  Erhvervssygdomsfortegnelsen.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk