Arbejdsmiljørepræsentant

​Har du lyst til at prioritere et ordentligt arbejdsmiljø, og være med til at forebygge ulykker og sygdom forårsaget af arbejdet, så er det at være arbejdsmiljørepræsentant noget for dig.

​Sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdspladsen sker i et samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte. Det er en opgave som gerne skulle være højt prioriteret og bygge på et fælles mål om at have ordentlige forhold.

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du også være med til at hjælpe den enkelte kollega, som har fået udfordringer på arbejdspladsen. Det vil typisk være i form af sygefraværssamtaler eller deltagelse i løsninger, når arbejdsmiljøet går skævt.

Hvis der er flere tilfælde af ulykker eller længerevarende sygdomme, så kan det være et tegn på at arbejdspladsen skal gøre en indsats.


Hvordan bliver jeg arbejdsmiljørepræsentant
At være arbejdsmiljørepræsentant er en lovbestemt opgave, det er derfor ledelsen, der har ansvaret for, at der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Det vil oftest ske via et samarbejde  med medarbejderrepræsentanterne. Hold øje med hvornår der er valg, det vil typisk være hvert tredje år. Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du alle medarbejdere på arbejdspladsen, uanset den enkeltes faglige tilhørsforhold.


Samarbejde om arbejdsmiljøet
Det er lidt forskelligt hvordan den enkelte arbejdsplads vælger at organisere sig omkring arbejdsmiljøet. Nogle arbejdspladser har egentlige arbejdsmiljøudvalg, andre arbejdspladser har integreret opgaven omkring arbejdsmiljø i staten i samarbejdsudvalgene SU. I kommuner og regioner i medbestemmelse- og medindflydelsesudvalgene, MED.

Uanset hvordan I organiserer jer på din arbejdsplads, er det altid et vist overlap, og det er derfor en  god ide, at have et godt samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

Beskyttelse mod afskedigelse
Som arbejdsmiljørepræsentant skal du kunne gå til ledelsen, også med drøftelser og oplysninger, som ledelsen ikke synes er rare.  For at passe på dig som arbejdsmiljørepræsentant, er der derfor særlige regler, når det gælder afskedigelse.
Beskyttelsen består i en særlig procedure, som skal gennemføres, før den endelige beslutning kan træffes, og der skal være tvingende årsager til afskedigelsen.

Tvingende årsager kan være:
Arbejdsmangel, dvs. at der ikke er relevant arbejde til arbejdsmiljørepræsentanten på arbejdspladsen overhovedet.
Du kan også afskediges begrundet i forhold, der mere har at gøre med dig som medarbejder, f.eks. hvis du er meget syg eller ikke løser dine opgaver på en faglig forsvarlig måde.
Det gælder dog altid, at din arbejdsgiver skal indkalde DSL til en drøftelse af sagen, inden du kan afskediges. Dette er med til at sikre, at ledelsen har en reel grund til at afskedige dig, og at det ikke blot handler om, at de vil af med dig som TR. Du skal derfor være meget opmærksom på, at DSL’s sekretariat bliver inddraget så hurtigt som muligt.

Valgt i en privat virksomhed
Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er valgt i en virksomhed, hvor der ikke er overenskomst eller en tillidsrepræsentantaftale, vil arbejdsmiljørepræsentanten som hovedregel ikke være særligt beskyttet i en opsigelsessituation. DSL vil dog altid være på stikkerne i en sådan afskedigelse og sikre sig, at arbejdsgiver har en reel årsag til at afskedige en medarbejder, der også er arbejdsmiljørepræsentant.
Er du blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant, vil vi altid anbefale dig at kontakte sekretariatet. DSL vil så anmelde valget over for din arbejdsgiver. Hvis virksomheden ikke har aftaler om særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, kan en individuel aftale være en mulighed.

Uddannelse
Som arbejdsmiljørepræsentant skal du gennemgå et lovpligtigt arbejdsmiljøkursus af tre dages varighed. Det er din arbejdsgiver der har ansvaret for at du får dette kursus. Herudover har DSL sammen med en række andre organisationer indimellem arrangementer, morgenmøder, TR træf og. lign., hvor det kan give mening at du også deltager.

Kontakt Tina Lydeking Andersen i sekretariatet, hvis du vil vide mere.

Giv DSL besked
Hvis du bliver valgt som Arbejdsmiljørepræsentant er det en god ide, at give DSL besked. Så kan vi kontakte dig, når der er kurser eller andet relevant for dig. Husk også at give besked, når du ikke længere er arbejdsmiljørepræsentant.

Husk din fagforening!
Det er godt at kæmpe for arbejdsmiljøet og kollegerne, men vigtigt også at huske at få hjælp, både hvis noget rammer dig selv, og hvis du har brug for råd og sparring i konkrete sager.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk