En sund arbejdsplads

​​En sund arbejdsplads er mere end hæve- og sænkeborde og frugtordninger. En sund arbejdsplads er et sted, hvor alle ansatte og ledere trives både fysisk og psykisk.

Der er mange medspillere, når der skal skabes en sund arbejdsplads, og hvad der fungerer godt ét sted, gør det ikke nødvendigvis et andet.

Aktører, som hjælper til med udviklingen af en sund arbejdsplads, kan være:

  • MED-udvalget 
  • Samarbejdsudvalget 
  • Den lokale TRIO (arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder) 
  • Arbejdsmiljøudvalget

Både arbejdsgiver og medarbejder har ansvaret for, at arbejdsmiljøet lever op til lovgivningskravet. Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og det er Arbejdstilsynet, der rådgiver og vejleder om arbejdsmiljø - såvel det fysiske som det psykiske. Det er også Arbejdstilsynet, der kommer på kontrol i virksomhederne og følger op på APVen (arbejdspladsvurderingen). På Arbejdstilsynets hjemmeside er der hjælp at hente for både arbejdsgivere og ansatte.

Forkortelsen BAR står for Branchearbejdsmiljørådene. De udarbejder blandt andet branchevejledningerne, som er nyttige værktøjer i forbindelse med udarbejdelse af APV/indretning af arbejdsplads osv. Du kan finde BAR-vejledningerne her.

Forkortelsen At-vejledninger betyder Arbejdstilsynets vejledninger, der beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledningerne bygger på regler (lov og bekendtgørelser), som er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. At-anvisninger og At-meddelelser vil efterhånden blive afløst af At-vejledninger. Du kan finde vejledningerne her.

Der findes 36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, som beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan problemerne kan løses. Du kan finde vejviserne via dette link

Der henvises til dokumenterne i højre side. Udover artiklen om  vejen til en sundere arbejdsplads, kan du her finde en lille artikel om stressbehandling i terapihaven Nacadia.


Hvad kan jeg gøre som ansat
Med meget få virkemidler kan du som ansat hjælpe med til at skabe en sund og rar arbejdsplads.

  • Støt op om de initiativer, der tages på din arbejdsplads for at fremme trivslen.
  • Vær opmærksom på dine egne behov, kompetencer og ressourcer. Tal med din nærmeste leder om dette, fx ved den årlige MUS-samtale.

Du kan læse mere om det sunde arbejdsmiljø, og hvordan du kan være med til at skabe det, hos Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø samt specifikt på Videncentrets kampagneside om trivsel på arbejdspladsen.

> Læs også om trivsel på arbejdspladsen 


 

Hvad kan DSL hjælpe med
Det er vigtigt at huske på, at et godt arbejdsmiljø afhænger af mange faktorer. Uanset om det drejer sig om det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø, er god kommunikation imellem alle de berørte parter et vigtigt værktøj.

Der kan dog opstå situationer, hvor der er brug for at sparre med en uvildig person. Som medlem af DSL kan du få uafhængig rådgivning i forbindelse med spørgsmål om arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

 Dialogværktøj

 Download

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk