Vil du være tillidsrepræsentant?

​Interesserer du dig for, hvorledes arbejdspladsen fungerer, og hvordan dine kollegaer trives, så er opgaven som tillidsrepræsentant måske noget for dig.

​Som tillidsrepræsentant er det din opgave at indgå i dialog med ledelsen om hvorledes arbejdspladsen skal fungere. Det handler mere om dialog, og mindre om regler og jura.

Du vælges af dine kollegaer, og bliver derved deres indgang til ledelsen. Det er derfor vigtigt, at du som tillidsrepræsentant sikrer dig et godt samarbejde med dine kollegaer. Hvad er det de tænker om dagligdagen og hvad skal der til for at det bliver bedre.

Du skal som tillidsrepræsentant også være klar, når enkeltpersoner har problemer. Det kan være som bisidder ved tjenstlige samtaler, ved forståelse af overenskomsten og lokale aftaler, ved lønforhandlinger og ved generelt at være der, når kollegaer har brug for en snak.

Som tillidsrepræsentant, står du ikke alene. Du kan altid ringe til sekretariatet og får hjælp og sparring.   Du vil få en TR-uddannelse og desuden deltage i et netværk for tillidsrepræsentanter som mødes 1-2 gange årligt.

Brug din tillidsrepræsentant
Din tillidsrepræsentant er valgt af dig. Og er derfor ikke bedre end du gør vedkommende.

Du kan bruge tillidsrepræsentanten, hvis du selv kommer ud i en vanskelig situation. Det kan være ledelsen er utilfreds med din indsats, du føler dig chikaneret af lederen eller kollegaerne, ikke har klare opgaver eller noget helt fjerde, som gør det svært for dig, at være på arbejdspladsen.

Det er også din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn. Du kan sparre med tillidsrepræsentanten om din løn og I kan fælles udvikle de gode argumenter for en lønforhøjelse.

Din tillidsrepræsentant har brug for dig og dine konstruktive indspark, for at kunne gå til ledelsen for at få ændret tingene.

DSL anbefaler
At I vælger en tillidsrepræsentant.  Tillidsrepræsentanten er tæt på og har en opdateret viden om, hvad der sker på den enkelte arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten har direkte adgang til ledelsen og kan indgå i samarbejde med de andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. Det kan selv den dygtigste medarbejder i DSL ikke hamle op med.

DSL har brug for tillidsrepræsentanter, der kan holde DSL orienteret om, hvad der sker på arbejdspladserne, så DSL kan forbedre indsatsen for medlemmerne, f.eks. gennem overenskomsterne.

Tilskud til faglige aktiviteter på arbejdspladsen
DSL vil gerne støtte op om aktiviteter, som i ønsker at holde lokalt. Det kan være i form af hjælp til afholdelse/tilrettelæggelse af møder, udflugter, virksomhedsbesøg eller lignende. Det kan også være i form af besøg fra en konsulent fra DSL eller det kan være et økonomisk tilskud, til at dække udgifter, herunder fortæring, ved møder.
Kontakt sekretariatet, så finder vi en løsning. Vil I have økonomisk tilskud, skal det på forhånd aftales med sekretariatet, og efterfølgende skal vi have dokumentation for udgifterne og et kontonummer, hvor pengene kan sættes ind.

Læs mere om tilskudsordningerne

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk