Tidsbegrænset ansættelse

Du har som tidsbegrænset ansat krav på samme løn- og ansættelsesvilkår som en fastansat i en tilsvarende ansættelse.

​Som tidsbegrænset ansat er du omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.

Ifølge loven har du som tidsbegrænset ansat krav på samme løn- og ansættelsesvilkår som en fastansat i en tilsvarende ansættelse.
Din arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle dig i forhold til fastansatte for så vidt angår løn- og ansættelsesvilkår, med mindre forskelsbehandlingen kan begrundes i rent objektive forhold.

Dette betyder også, at du som alle andre har ret til at gå på barsel i en tidsbegrænset stilling, ligesom du har ret til at holde ferie.
Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse kan kun ske, hvis det er objektivt begrundet i uforudset forfald som fx orlov og sygdom. Om en fornyelse er objektivt begrundet, beror på en konkret vurdering.

OBS! Vær opmærksom på, at en tidsbegrænset ansættelse ikke er det samme som en midlertidig ansættelse. En aftale om midlertidigt arbejde må vare maks. 1 måned, du har ikke nogen kontrakt, og ansættelsen kan opsiges uden varsel.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk