Senioraftaler

​​​Senioraftaler er for de ældre medarbejdere. Et væsentligt element i en sådan aftale, er at arbejdsgiver og arbejdstager bliver enige om, hvornår en given medarbejder skal fratræde.

En senioraftale kan være arbejdsgivers garanti for, at en medarbejder bliver og overleverer sin viden til de nye medarbejdere. Men det kan også være medarbejderens garanti for, at vedkommende kan blive på arbejdspladsen frem til et tidspunkt, hvor det passer den enkelte at fratræde. Det sidste bruges særligt i de tilfælde, hvor en virksomhed skal skære ned på medarbejderantallet.


Senioraftaler på det kommunale område
På det kommunale ansættelsesområde er der indgået aftaler for seniormedarbejdere.

Nedenfor er et kort rids af de muligheder, som rammeaftalen om seniorordninger giver. Hvis det er relevant for dig at få en senioraftale, så kontakt din tillidsrepræsentant eller DSL for flere oplysninger.


Seniorsamtale
Som seniormedarbejder skal du i forbindelse med MUS have tilbud om en seniorsamtale.
Seniorsamtalen fokuserer specielt på dig og dine ønsker til arbejdslivet.


Nedsat tid
Som senior over 52 år kan du fortsætte din ansættelse på nedsat tid, men bibeholde din hidtidige pensionsindbetaling.


Fratrædelsesbonus
Der kan aftales en særlig bonus, som udbetales ved fratrædelse efter det 62. år.


Generationsskifteaftale
For chefer og ledere der er fyldt 54 år, kan der indgås en generationsskifteaftale om vilkårene for stillingen og fratrædelsen.


Aftalen kan fastsætte:
Løntillæg, fastholdelsesbonus, en pensionsforbedring eller en kombination af disse dele.


Fratrædelsesordninger
Fratrædelsesordninger kan aftales for alle medarbejdere. Fratrædelsesordninger kan bestå af en godtgørelse, pensionsforbedring og/eller tjenestefri med løn.


Seniordage
Seniormedarbejdere har ret til op til 4 dages ekstra frihed om året.

Seniormedarbejderen vælger selv, om vedkommende ønsker at afholde dagene, få dagene udbetalt som en bonus eller at få beløbet indbetalt på en pensionsordning.

Du har ret til:

  • 2 fridage i det år du fylder 60 år
  • 3 fridage i det år du fylder 61 år og
  • 4 fridage i det år du fylder 62 år eller mere

Senioraftaler på det regionale område giver ikke samme ret til fridage, fra du fylder 60 år. Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere eller læs mere i menuen til højre.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk