Mer- og overarbejde

​​Kommunalt ansat: Hvis arbejdstiden overstiger 7,4 timer om dagen, er der tale om overarbejde.

​Når du er ansat i en kommune, vil du være ansat til 37 timer om ugen.
Den tid, du bruger på at holde frokost, skal du lægge oveni de 37 timer om ugen. Hvis du har mere end 7,4 timer om dagen, er der tale om overarbejde.

I en række kommuner er der flekstidsordninger, som betyder, at du selv kan planlægge din arbejdstid. Hvis du er omfattet af en sådan flekstidsordning, vil arbejdstiden typisk opgøres pr. kvartal.

Du skal være opmærksom på, at der er tale om pålagt/kontrollabelt overarbejde. Hvis du har flekstid, er det derfor vigtigt, at du holder din ledelse orienteret om din arbejdstid.

Overtidstillæg udgør 50 pct. for de første 3 timer dagligt og
100 pct. for den 4. og efterfølgende timer dagligt samt arbejde på søn- og helligdage.

Hvis du har overarbejde, kan dette enten afspadseres eller udbetales.


Ansatte til og med løntrin 36
Overtidsbetaling beregnes som 1/1924 procentdel af årslønnen.


​​Ansatte på løntrin 37 og 38
Hvis du har overarbejde, beregnes dette ud fra den faste årsløn på trin 36.

Ansatte på løntrin 39 eller tilsvarende og højere er ikke omfattet af overtidsbetaling. For denne gruppe gælder reglerne for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid.


Merarbejde til tjenestemænd uden højeste arbejdstid
For at kunne få godtgørelse for merarbejde skal ledelsen have godkendt, at der er tale om merarbejde. Det vil være lidt forskelligt, hvordan det håndteres i den enkelte kommune.

Det er vigtigt, at du sørger for at tilrettelægge dit arbejde, så der ikke opstår merarbejde - og hvis det er nødvendigt at arbejde mere end de 37 timer om ugen, skal du have en accept af din leder, for at det kan godkendes som merarbejde.

> Se aftalen her

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk