Loyalitet

​​Som ansat har du en pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver.

​Din arbejdsgiver har krav på, at du er loyal over for arbejdspladsen, og arbejdsgiveren må forvente, at du ikke foretager dig noget, som kan skade arbejdspladsen.

Du skal bidrage til at arbejdspladsen klarer sig bedst muligt, og du må ikke lade egne interesser gå for ud for arbejdspladsens.

Du er bundet af loyalitetskravet, både når du udtaler dig internt på arbejdspladsen og eksternt i forhold til kunder mv.

Loyalitetspligten gælder også i forholdet til din chef. Er du utilfreds med din chef, følger det af loyalitetspligten, at du skal rette kritikken direkte til ham eller hende. Du må ikke gå uden om din chef på en måde, der hindrer det fortsatte samarbejde.

Loyalitetspligten gælder også i perioden, hvor du er suspenderet eller fritstillet i en opsigelsesperiode.


 

Loyalitetspligten for offentligt ansatte
De offentligt ansattes loyalitet over for arbejdspladsen er forudsætning for demokratiet som politisk system. Dette betyder, at der fordres en meget høj grad af loyalitet hos offentligt ansatte.

I praksis er det dog kun en lille gruppe offentligt ansatte, der omfattes af denne skærpede loyalitetspligt - nemlig dem, som sidder helt tæt på politikerne i ledende funktioner - fx kommunaldirektører og departementschefer.

Loyalitetspligten er ikke til hinder for, at du offentligt kan udtale dig om de sagsområder, som du arbejder med.
Du må også gerne udtale dig kritisk, da loyalitetspligten ikke sætter din ytringsfrihed ud af kraft. Det skal dog klart fremgå, at du udtaler dig som privatperson.


 

Hvis du tilsidesætter din loyalitetspligt
Tilsidesætter du din loyalitetspligt vil den almindelige reaktion være en påtale eller advarsel. Kun i meget grove tilfælde vil en tilsidesættelse af loyalitetspligten kunne begrunde en opsigelse eller bortvisning.
Ret henvendelse til DSL eller din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl omkring grænsen for din loyalitetsforpligtelse.

 Download

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk