Ansættelsesvilkår

​I DSL kan du få svar på de spørgsmål, der naturligt opstår, når du skal ansættes. Hvad er lønnen, hvor meget kan jeg forlange, hvem forhandler? Eller hvordan er det med arbejdstidsregler, ferie eller barsel det nye sted.

​Hvis du skal ansættes i det offentlige kommune/region eller i staten, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i overenskomsten. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant tillæg til basislønnen, og hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, forhandler DSL for dig.

Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig, og vi indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver, uden at du accepterer aftalen.

På det private arbejdsmarked har DSL ikke aftaleretten. Det betyder, at du selv skal forhandle din ansættelseskontrakt, men DSL hjælper gerne.
Du kan finde et udkast til en standardkontrakt på DSLs hjemmeside. Den indeholder de væsentligste emner, som du skal huske i din kontrakt.

Du er desuden velkommen til at sende din kontrakt ind til DSL, så vi kan tjekke, om den lever op til gældende lovgivning. Ligeledes kan vi i fællesskab drøfte, hvorledes netop de forhold, som er vigtige for dig.

 Download

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk