Nyuddannet

​​​Der er penge at tjene, hvis du melder dig ind i din a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse. Indmeldelsen sker via FTFas hjemmeside.

Som nyuddannet er det muligt at blive medlem i FTFa under helt særlige og gunstige vilkår, hvor den nyuddannede har ret til dagpenge allerede en måned efter afslutning af uddannelsen.

Det kræver blot, at man har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder, og at indmeldelsen i FTFa sker senest 14 dage efter endt uddannelse.

> Indmeldelsen kan ske via FTFas hjemmeside

Elever og studerende, der har været medlem i mere end et år, skal også være opmærksom på deres medlemskab af a-kassen. For de skal tage stilling til, om de skal have ændret deres status i a-kassen.

Elever og studerende, der har haft gratis medlemskab under uddannelsen, vil automatisk få sendt et brev fra FTFa, hvor der vil være en tro- og loveerklæring, som skal udfyldes og returneres til FTFa senest 14 dage efter endt uddannelse.

De studerende, der har fået SU under uddannelsen, SKAL skifte status til nyuddannede. De lønnede elever har to muligheder og afhængig af deres situation kan det være forskelligt, hvilken status der er bedst at vælge.

Uanset om du er studerende eller elev, skal du tage stilling til din status senest 14 dage efter afsluttet uddannelse. Det er elevens eget ansvar at kontakte FTFa. En manglende tilbagemelding kan rykke retten til dagpenge i op til et år og i værste fald betyde, at retten til dagpenge forsvinder.

Elever og studerende, der endnu ikke har afsluttet deres uddannelse, og hvor der er mere end et år til de er færdige, har mulighed for gratis medlemskab på særlige vilkår.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk