Projektledelse

​DSL samarbejder med Promentum, der er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser. Som medlem af DSL får du rabat på Promentums projektlederuddannelse og implementeringsuddannelse.

Projektlederuddannelsen
Kursusforløbet varer i alt 12 dage + eksamensdag og 1/2 dag til feedback.
Uddannelsen giver dig et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Projektlederuddannelsen har fokus på at give dig værktøjerne til at skabe den ønskede effekt med dine projekter.

Efter uddannelsen vil du kunne udvikle og drive større komplekse projekter og være klædt på til at håndtere projektets interne og eksterne interessenter.

Du vil kunne forstå de særlige udfordringer, der kendetegner arbejdet med projektledelse. Og du vil kende dine egne styrker og svagheder i relation til din rolle som projektleder.

Næste kursusstart er:

  •      11. november 2020 i København
  •      9. september 2020 i Aarhus

Implementeringsuddannelsen
Kursusforløbet er 4 x 2-dages moduler. Der er 6-8 uger mellem hvert modul. Hvert modul følges op af en sparringsseance med din underviser samt refleksion med 2-3 andre på uddannelsen, hvor der er fokus på at få omsat den nye viden til din hverdag. Du arbejder med dit eget forandringsprojekt undervejs.

Kursusforløbet er for dig, der allerede er ansvarlig for større forandringsprojekter eller som netop står over for at skulle starte dit første større forandringsprojekt, og ønsker at videreudvikle og styrke dine personlige forandringsledelses- og implementeringskompetencer.

Næste kursusstart er:

  • Holdstart 5. oktober 2020 - København
  • Holdstart: september 2020 - Aarhus

Det personlige projektlederskab
Uddannelsesforløbet består af 2 moduler á 2 dage, hjemmeopgaver samt en opfølgende sparringssamtale ca. 2-3 måneder efter uddannelsens afslutning.

Du får et intensivt og fokuseret uddannelsesforløb, hvor du fordyber dig i dit personlige projektlederskab og øger din psykologiske indsigt i ledelsen af mennesker. Du styrker forståelsen af dig selv som leder, din projektgruppe, dine vigtige samarbejdsrelationer og den kontekst, du indgår i, og træner dine kompetencer i at lede og udvikle relationer, grupper, projektdeltagere og processer. Du styrker også din evne til at løse vanskelige samarbejdsrelationer og forhandlingssituationer. 

Kontakt Promentum for startdato på kurset.

Yderlige oplysninger hos Promentum på telefon 3161 6026 og få oplyst din særpris som medlem.

Læs mere om projektlederuddannelsen på Promentums hjemmeside. Husk at angive dit medlemskab af DSL, når du tilmelder dig.

Læs mere om implementeringsuddannelsen  på Promentums hjemmeside.

Læs om uddannelse i det personlige projektlederskab  på Promentum hjemmeside

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk