Netværk og erfa-grupper

​Har du lyst til at være en del af et fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer og viden? Neden for finder du DSLs netværk og erfa-grupper.

Bynære skove og grønne områder - Landsdækkende

Kontaktinformation:
Rasmus Bartholdy Jensen
Tlf.:  35 82 42 33 / 20 67 42 09
E-mail: rbartholdy@­gmail.com

Der optages nye medlemmer. Mødefrekvens: 2 møder pr. år


 

Beskrivelse af netværket
Idé: I kraft af den øgede opmærksomhed på det internationale begreb "Urban Forestry & Urban Greening (UFUG)" er det intentionen at samle en gruppe, der med udgangspunkt i nye og gamle tiltag, problematikker mv., samler, diskuterer og deler (og udvikler?) ny viden. Det primære fokus bliver på rekreative/sociale/biologiske værdier og ikke de umiddelbart hårde værdier så som træsalg, CO2 binding mv. Der hvor naturvidenskaben møder den sociokulturelle videnskab skal vi beskue vores virkelighed som udgangspunkt. Disse værdier kunne være: Sundhed, borgerinddragelse, natursyn, æstetik, formidling og brug af medier, biodiversitet og rekreativitet (beskyttelse & benyttelse), grøn politik mv.

Det Praktiske: Det er tanken, at et netværksmedlem (eller ekstern person) er vært for en ekskursion, der afsluttes med en samlende diskussion, workshop eller lign. Hvis netværkets størrelse tillader det, kan egentlige forlæsninger omkring ny viden komme på banen.

Ud over de par årlige møder er det tanken, at netværket skal bruges i vores daglige virke. Vi skal kunne inspirere og støtte hinanden på ganske uformel vis.

Første møde afholdes, når (og hvis) vi er nok (4+).


 

Målgruppe
Folk i rådgivningsbranchen, kommunale forvaltninger, staten, interesseorganisationer mv. der har og løser opgaver inden for spændfeltet mellem bymennesket og naturen som fokus.

 
Privatansat i skovbrug - Region Midtjylland

Kontaktinformation:
Asger Reunert
Tlf.:  30 29 14 67
E-mail:  asger@­frijsenborg.dk

Der optages nye medlemmer. Mødefrekvens: 2 møder pr. år

Beskrivelse af netværket
Et netværk for privatansatte. Et mødeforum hvor der bliver udvekslet nye idéer og snakket om forskellige måder at løse konkrete problemstillinger på.
Jeg forestiller mig, at møder kan afholdes både i skoven og ved spisebordet.
Netværket er tænkt til at skulle bruges af privatansatte, der i det daglige normalt ikke har en række kollegaer at kunne udveksle idéer med. 


Netværk for Projektledere
Mangler du sparring i dit job som projektleder? Vil du have en mere rummelig "værktøjskasse"? Hvad er andres erfaringer med projekter i krise?

Som projektleder står du i princippet hver gang med et engangsprodukt, som skal lykkes - og som oftest har du ikke mange lignende projekter at lære af. Det kan derfor være givtigt at lytte til andres erfaringer, så du sammenlagt får større viden om, hvilke faldgruber du bør manøvrere udenom.

Beskrivelse af netværket
Netværk for Projektledere danner rammen om erfaringsudveksling med projektledelse, arbejdsmetoder og andre forhold om projektlederens arbejde. Projektledernetværket henvender sig til medlemmer af DSL, Den Danske Dyrlægeforening og JA.

Netværket retter sig mod medlemmer, der arbejder eller har joberfaringer med projektledelse. På den måde har du mulighed for at mødes med andre i samme situation og derved styrke din faglige viden og kompetencer som projektleder.

Netværkets medlemmer mødes ca. 4 gange om året ved fyraftensmøder, der sætter fokus på aktuelle og inspirerende emner inden for netværkets interessefelt.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af netværket for projektledere, skal du sende en e-mail til sekretariatets netværkskontakt​.

 Download

Nye forbindelser - hvordan?
Artikel fra Skov&Land nr.5 2018

 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk