Kompetenceudvikling

​Uanset om du er i arbejde, gerne vil videre i karrieren eller er ledig, så er kompetenceudvikling et vigtigt element. Det handler om at udvikle viden, færdigheder og holdninger - hele livet.

​DSL har sammensat en liste med links over relevante udbydere af efter- og videreuddannelse, hvor du kan hente inspiration til, hvor og hvordan du kan udvikle dine kompetencer.

Vi garanterer ikke for indhold og kvalitet af kurserne, men hører gerne om dine erfaringer på mail: dsl@skovogland.dk

Aalborg Universitet
Tilbyder masteruddannelser, diplomuddannelser, "heltid på deltid", kurser under tompladsordningen samt fagspecifikke kurser inden for fx bioteknologi, IT, læreprocesser, HD, humaniora og jura.
> Læs om kurser og uddannelser

Aarhus Universitet
Tilbyder enkeltfag, sidefag, bachelor-, master- og diplomuddannelser tilrettelagt som fjern-, aften- eller weekendundervisning inden for fx forvaltningsret, EU-ret, sprog, retorik, bioetik, IT og ledelse.
> Læs om uddannelserne

Arkitektforeningens Efteruddannelse
Arkitektforeningens Efteruddannelse tilbyder kurser og information vedrørende den mangfoldighed af erhvervsmæssige muligheder, der ligger inden for arkitektfaget fx Arkitektur + Energi Arbejdsmetoder/Værktøjer/Materialer og komponenter, BR10, Maxwell Render til SketchUp, Bygningsbevaring, Byplanlægning oma.
> Læs om kurserne

Center for Videreuddannelse
Center for Videreuddannelse - Ingeniørhøjskolen i København - University College
Kurser i faglig og personlig kompetenceudvikling inden for ledelse og IT.
> Læs om kurserne

Copenhagen Business School
Tilbyder HD, masters og individuelle kurser plus internationale kurser inden for fortrinsvist økonomi og ledelse.
> Læs om kurserne

Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek
Tilbyder kurser og workshops i brug af biblioteket, i litteratursøgning samt i referencehåndtering.
> Læs om kurserne

Dansk Landbrugsrådgivning
Udbyder kurser, temadage, konferencer og netværk inden for fx ledelse, økonomi, miljø og natur samt byggeri og landskab.
> Læs om kurserne

Danmarks Jægerforbund Uddannelse
Tilbyder kurser i jagtrelaterede emner som fx faglig efteruddannelse af fungerende jagtprøvelærere, hjortevildtvenlige skovudviklingstyper, fælles forvaltning af hjorte- og markvildt, terrænanalyse for hjortevildt, gastronomi m.fl.
> Læs om kurserne
 
DDD kursus
DDD Kursus udbyder kursusaktiviteter inden for det veterinære fagområde.
> Læs om kurserne

DJØF Efteruddannelse
Kurser inden for ledelse, jura, kommunikation, forhandling, økonomi, coaching samt personlig og organisatorisk udvikling.
> Læs om kurserne

DTU - Danmarks Tekniske Universitet
 Åbne kurser, korte kurser mfl. fx afværgeteknologier for grundvandsforurening.
> Læs om kurserne

IT-Universitet i København
IT-Universitet i København tilbyder en række af uddannelser inden for IT: Fire 2 årige kandidatuddannelser, fire master uddannelser samt en diplomuddannelse hvor man selv har mulighed for at sammensætte studieforløb, samt en række enkeltfag. IT-Universitet beskæftiger sig med alle sider af informationsteknologien fra naturvidenskaben og matematikken over de humanistiske og kreative sider af teknologien, til de erhvervsmæssige konsekvenser og de kommercielle muligheder med IT.
> Læs om uddannelserne

KU SCIENCE
Tilbyder enkeltfag, seminarer, kurser samt master- og diplomuddannelser inden for de jordbrugsvidenskabelige fagområder, fx skov og park, jord, planter og miljø, landskabsforvaltning, friluftsliv samt miljø- og energiret.
> Læs om kurser og uddannelser 

Københavns Universitet
Tilbyder efter- og videreuddannelser både som masteuddannelser og som korte kurser inden for en bred vifte af fagområder - fx Fleksibel Master i friluftsliv, Landdistriktsudvikling og Landskabsforvaltning, Miljø- og Energiret, Master in disaster og Fleksibel Master i Offentlig Ledelse.
> Læs om kurser og uddannelser

Mannaz
Kurser inden for projektledelse, kompetence- og organisationsudvikling. International kursusudbyder.
> Læs om kurserne

Professionshøjskolen Metropol
Diplom, master, kandidat- og akademiuddannelser. Offentlig forvaltning og administration.
> Læs om uddannelserne

RUC – Roskilde Universitetscenter
RUC har fire forskellige ordninger under efter- og videreuddannelse: Masteruddannelse, diplomuddannelse, universitetspædagogisk efteruddannelse (UniPæd), og fagspecifikke kurser. Desuden findes der også den såkalde tompladsordning.
> Læs om kurser og uddannelser
 
Skovskolen
Efter- og videreuddannelse inden for parkdrift, regnvandshåndtering, friluftsliv og naturformidling.
> Læs om uddannelserne

Syddansk Universitet
Tilbyder enkeltfagsuddannelser, diplom- og masteruddannelser og uddannelser på deltid. Fx inden for Ledelse og organisation, Natur og teknologi, Kommunikation og medier og Økonomi, HD og jura.
> Læs om uddannelserne

TACK International i Danmark
Udbyder kurser inden for salg, ledelse og personlig udvikling. Som medlem af DSL får du 20 pct. rabat på alle åbne kurser.
> Læs om kurserne

Teknologisk Institut
Kurser i blandt andet miljø, IT, projektledelse m.m.
> Læs om kurserne

UddannelsesGuiden fra Undervisningsministeriet
Søgeportal for efter- og videreuddannelse på alle niveauer.
> Læs om uddannelserne

UPDATE - Center for efter- og videreuddannelse
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder kurser, diplomuddannelser samt konferencer inden for journalistik, kommunikation og medier.
> Læs om kurser og uddannelser

Den Kommunale Kompetencefond
Den Kommunale Kompetencefond kan støtte dig med op til 25.000 kr. til fortrinsvist kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Tal med din leder om dine udviklingsmuligheder, eller få inspiration hos din tillidsrepræsentant og DSL, som har indgået overenskomsten med KL.
Læs mere på: Den Kommunale kompetencefond.

 Download

​Pjecen belyser barrierer for kompetenceudviklingen for ansatte inden for Forhandlingskartellets område og giver ideer til, hvordan man overvinder dem.

Barrierer for kompetenceudvikling

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk