Karriereværktøjer

​Hæftet ”Mit liv – mit job – min fremtid” er et værktøj, som du kan bruge både til afklaring og planlægning af dit arbejdsliv og din karriere.

Mit liv - mit job - min fremtid

Du kan bruge det

  • i den langsigtede karriereplanlægning
  • i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen

Afsæt tid til at udfylde hæftet. Det tager 1-2 timer at udfylde hele hæftet. Men det er også muligt at bruge dele af hæftet som værktøj og inspiration til at kigge på mere afgrænsede områder af dit arbejdsliv.

Download Mit liv - Mit job - Min fremtid i højre side.

 Download pjecen

DSL på Naturmødet

DSL deltager i år på naturmødet. DSL har brug for din hjælp, tag et billede af en vigtig arbejdssituation og send det til sekretariatet.

 Find mere information her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk